Wølch

Christen Pedersen HøegAge: 77 years16051682

Name
Christen Pedersen Høeg
Given names
Christen
Surname
Pedersen Høeg
Birth 1605 30
Note: I "Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) (Slægtsbog) – skriver man at …
Birth of a son
#1
Søren Christensen Høeg

Birth of a brotherPeder Pedersen Høeg
August 21, 1608 (Age 3 years)
Death of a fatherPeder “Peder Pedersen Læssøe” Pedersen
1624 (Age 19 years)
Birth of a son
#2
Thomas Christensen Høeg
1630 (Age 25 years)

Death of a sisterAnne Pedersdatter
1640 (Age 35 years)

Residence 1641 (Age 36 years)
Address: Rind
Note: En mindre herregård, skænket til Gråbrødre klostret af kongen i 1545. https://www.viborg-kloster.dk/hospitalet
Death of a sonThomas Christensen Høeg
1675 (Age 70 years)
Death of a brotherPeder Pedersen Høeg
December 1680 (Age 75 years)
Note: I Viborg Gråbrødre Kirke befandt sig et epitaphium for Peder og hans kone Anne, der døde tidligere. …
Burial of a brotherPeder Pedersen Høeg
January 3, 1681 (Age 76 years)
Death 1682 (Age 77 years)

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage:
himself
4 years
younger brother
-4 years
elder sister
Christen Pedersen Høeg + … … - View this family
himself
son
son

Birth

I "Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) (Slægtsbog) – skriver man at Thomas Christensen Høegs far varChristen Pedersen Høeg født ca. 1605 i Lovns Præstegaard, og han levede endnu 1673 i Viborg. Christen Pedersen Høeg ses opført under købmandslauget i Graabrødre sogn. I kirkens regnskabsbøger nævnes han i aarene fra 1634 til 1665 i forbindelse med en betaling af stole-stadepenge, en afgift for brug af et bestemt stolestade i kirken.

Da han nævnes født i Lovns Præstegaard må han være søn af Peder Pedersen Lessøe og Karen Høeg: de fik sønnerne Christen Pedersen Høeg og Peder Pedersen Høeg.

I en retssag anno 15/9 1641 omtales han som Christen Pedersen Høg i Testrupgård - her et udsnit: Christen Pedersen Høg i Testrupgård på sine egne og på hans søsters barn Anne Mikkelsdatter, som han er værge for, hendes vegne.................. skifte imellem hr Mikkel Christensen og hans børn Else Mikkelsdatter Barbara Mikkelsdatter og Anne Mikkelsdatter om hvis arv dem kunne tilfalde efter deres salig mor Anne Pedersdatter, som ved døden var afgangen, og de har forligt hr Mikkel og hans børn, eftersom der var kommet en fremmed kvinde i boet, og da skulle de efter hans død beholde det bøndergods, som deres salig mor arvede efter hendes salig far hr Peder i Lovns.

På den ene side opholder han sig i Testrup og på den anden side nævnes som Købmand i Viborg. Så spørgsmålet er, om der var to ved navn Christen Pedersen Høeg, eller om det i det hele taget er den rigtige Christen Høeg, man har fat i? Det synes der ikke at være beviser på.

https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?topic=114423.0

Residence

En mindre herregård, skænket til Gråbrødre klostret af kongen i 1545. https://www.viborg-kloster.dk/hospitalet

Note

Viborg Landstings Dombøger 1661 (186)

** var ski kk et Christen Pedersen Høg, borger og indvåner i Viborg, med en opsættelse her af landstinget i dag 14 dage, lydende ham da efter andre opsættelser at have givet til kende, hvorledes han højligen er forårsaget at have hid i rette stævnet Jens Jørgensen, byfoged i Viborg, for en dom, som han til Viborg byting 24/12 sidst forleden dømt og afsagt har, og tildømt Christen Høg, efter et gammel 30 års gældsbrev, at betale til salig Peder Ostenfelds arvinger 50 rigsdaler hovedstol med sin rente og interesse, eller at lide dele, hvorimod Christen Høg protesterer og med højeste ed tilstår, gælden at være Peder Ostenfeld i hans levende live fornøjet og afbetalt: så og efterdi for byfogden, såvel som for os, er i rette lagt Christen Høgs underskrevne skadesløs brev, til nu salig borgmester Peder Ostenfeld udgivet, på et halvt hundrede rigsdaler med sin rente, dateret 5/10 1631, da endog samme gældsbrev fra fornævnte dato og hid indtil befindes fast over 20 år gammel, så bevises alligevel med underskedelige bytings domme, som salig borgmester Peder Ostenfeld har ladet forhverve over Christen Høg for samme summa penge, rum tid førend samme brev er bleven 20 år gammel, og i så måder ved processen fornævnte brev og gælds fordring fornyet at være, efter den lejlighed fornævnte bytings domme derom bemelder og indeholder, som for er rørt, og ingen kvittants Christen Høg derimod fremlægger, hvormed kunne bevises samme gæld med dis resterende rente at være erlagt og betalt, da har vi efter slig for berørte lejlighed i kk e deri vidst at kunne kvit dømme Christen Høg for samme gælds fordring, efter bemeldte hans udgivne brev, men fornævnte indstævnte bytings dom, såvel som og fornævnte dele, derefter udstedt er, ved magt at være.

Note

http://web.archive.org/web/20130407053908/http://www.sorenbogh.dk/vmt1672.php

Koplistemandtal, Viborg 1672:

  • 72 Christen Høg og hustru liden dreng, som går i skole 9 år liden pige, går og i skole 10 år tjenestekarl 76 år
Note

http://web.archive.org/web/20130407064208/http://www.sorenbogh.dk/vtxt1682.php#MogensVest

Viborg grundtakst 1682

Uden Sct. Mogens Port østre side: borgm. Frands Berings 3 øde pladser, som har tilhørt sl. major Anders Lauridsen og Christen Jacobsen rådmand, grunden, 3 rdl. Kjeld Bøgs 2 gl. boder øde og ubeboet moxen forfalden, 5 rdl. et stykke kåljord tilhørende sl. Peder Høgs arvinger, grunden, 1 rdl. en part af Christen Høgs gård tilhørende sl. Søren Steenses arvinger, 8 rdl. den anden part af sl. Christen Høgs gård udlagt til hans kreditorer, 10 rdl. sl. Peder Hvasses ejendom [enken], 66 rdl. sl. Anders Jensen i Ejstrups arvingers trende boder [Christen Byrialsen og Knud Hjulmand], 26 rdl. Christen Mouridsen Graaes forfaldne bod, ubeboet, 6 rdl. Niels Murmesters ejendom [do], 26 rdl.

Sct. Mogens Gade østre side: borgm. Jacob Andersens gård, som stå i bygning og tilforn tilhørte sl. Niels Rolandsen, 133 rdl. borgm. Frands Berings gård [do] med kåljord og 2 stykker kornjord, det ene tilforhandlet af sl. Christen Høgs arvinger, det andet af byen, 266 rdl. sl. Thomas Høgs gård tilhørende Christen Teglbrænder, 53 rdl. en øde plads mellem sl. Thomas Høgs og sl. Anders Gefreiters, vides ej hvem den tilhører, 2 rdl. sl. Anders Gefreiters arvingers ejendom, ubeboet, 33 rdl. sl. Jens Christensen Berings gård med en bod, som tilhører børnehuset, 74 rdl. Laurids Berings gård med øde boders grunde til Rosenstræde, 186 rdl. sl. Christen Jacobsens gård, 66 rdl. sl. Jesper Pedersen i Haugård i Vendsyssels gård [hr. Jacob Ullits], 133 rdl. Thage Høgs gård [Anders Christensen herredsfoged i Nørlyng hrd.], 133 rdl. sl. Mads Guldsmeds hus [hans enke], 30 rdl. Jens Villadsens gård [do], 120 rdl. hus som Niels Urbansen tilhørte, tilforn Jens Foulambs, 13 rdl. Morten Peitersen iboer næst ved sl. Peder Høgs gård, 20 rdl. Erik Nielsen en gårdsrum, som ligger ved Niels Urbansens og Morten Peitersens boder, grunden, 2 rdl. sl. Peder Høgs arvingers gård med tvende boder og have, 233 rdl. Hans Hansen Kandestøbers ejendom ved Gråbrødre kirke, 40 rdl. Peder Knudsens gård [do] med et øde afbrændt ejendom, tilforn Peder Jensen Bering tilhørte, 200 rdl.

Note

Den slægtsbog, jeg sendte dig/jer et uddrag af (i.e. Thuesen-Buur), er på sin vis et udmærket produkt. Man kan ikke forvente, at et slægtsforskningsfirma har ressourcer til at gå lige så meget i dybden som en slægtsinteresseret efterkommer. Derfor er det måske heller ikke overraskende, at jeg allerede har fundet mindst et par fejlslutninger og mangler i bogen. F.eks. tror jeg ikke, købmand Christen Pedersen Høeg var søn af præsten Peder Pedersen Lessøe Høg i Louns ? med mindre han da havde to sønner med det navn (Den mulighed findes selvfølgelig!). Peder Pedersen havde nemlig en søn Christen, der boede i Testrupgaard i Rinds herred, hvilket fremgår af følgende:

15/9 1641 ** Christen Pedersen Høg i Testrupgård på sine egne og på hans søsters børn Anne Mikkelsdatter, som han er værge for, hendes vegne og dernæst på Jens Pedersen Brun i Vesterris og Niels Jensen i Mammen deres hustruer Else Mikkelsdatter og Barbara Mikkelsdatter deres vegne med en opsættelse af landstinget i dag 14 dage havde stævnet Christen Pedersen i Binderup herredsfoged i Gislum herred, eftersom han 3/5 1634 med vurderingsmænd har været i salig hr Mikkel Christensens efterladte bo i Gislum og der gjort udlæg til adskillige gældnere, og da havde nægtet Christen Pedersen Høg og salig hr Mikkels 3 børn Else Barbara og Anne Mikkelsdatter, som da ugift var, udlæg af boet. dertil blev stævnet efterskrevne der iblandt salig Jens Jensens arvinger, nemlig Anne Jørgensdatter med hendes lovværge og Jens Jensen. så blev fremlagt et tingsvidne af Gislum herreds ting 22/3 1634, som indeholder at de 18/12 sidst forleden var i Gislum præstegård på et venligt skifte imellem hr Mikkel Christensen og hans børn Else Mikkelsdatter Barbara Mikkelsdatter og Anne Mikkelsdatter om hvis arv dem kunne tilfalde efter deres salig mor Anne Pedersdatter, som ved døden var afgangen, og de har forligt hr Mikkel og hans børn, eftersom der var kommet en fremmed kvinde i boet, og da skulle de efter hans død beholde det bøndergods, som deres salig mor arvede efter hendes salig far hr Peder i Lovns, hvilket var påskrevet at være læst i Gislum præstegård 3/5 1634, som er ret trødningsdag efter salig Mikkel Christensen. derefter blev afsagt, så efterdi med tingsvidne bevises Christen Pedersen som en herredsfoged med vurderingsmænd har været i hr Mikkels efterladte bo, som arv og gæld var afsagt, og der gjort kreditorer så vel sig selv udlæg og ganske forbigået hr Mikkels børns mødrene penge og Christen Høgs vitterlige gæld, så de aldeles intet derfor har bekommet, da vidste dommerne ikke andet derom at sige, end Christen Pedersen herredsfoged sig jo dermed har forseet og bør derfor tilbørligt at stå til rette. (Kilde: Viborg Landstings Dombøger B, 1616 ? 1664. Udgivet af Bjarne og Kirstin Nørgaard Pedersen 2005)

ResidenceTestrupgård i RindTestrupgård i Rind
Format: image/jpeg
Image dimensions: 1,101 × 773 pixels
File size: 555 KB
Type: Photo