Peder Pedersen LessøAlder: 4915751624

Navn
Peder Pedersen Lessø
Fornavne
Peder Pedersen
Efternavn
Lessø
Født 1575
Note: Født på Læssøe af Bondefolk (deraf tilnavnet Læssøe. Det var hans kone der bragte navnet Høeg til bordet. Høeg må have haft højere social rang når børnene har arvet moderens navn istedet for faderens).
Religiøst ægteskabKaren HøegVis familie

Note: Muligvis Peders kone nr. 2
Datters fødsel
1
Anne Pedersdatter
1604 (Alder 29)
Søns fødsel
2
Christen Pedersen Høeg
1605 (Alder 30)
Adresse: I "Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) (Slægtsbog) – skriver man at Thomas Christensen Høegs far varChristen Pedersen Høeg født ca. 1605 i Lovns Præstegaard, og han levede endnu 1673 i Viborg. Christen Pedersen Høeg ses opført under købmandslauget i Graabrødre sogn. I kirkens regnskabsbøger nævnes han i aarene fra 1634 til 1665 i forbindelse med en betaling af stole-stadepenge, en afgift for brug af et bestemt stolestade i kirken. Da han nævnes født i Lovns Præstegaard må han være søn af Peder Pedersen Lessøe og Karen Høeg: de fik sønnerne Christen Pedersen Høeg og Peder Pedersen Høeg. I en retssag anno 15/9 1641 omtales han som Christen Pedersen Høg i Testrupgård - her et udsnit: Christen Pedersen Høg i Testrupgård på sine egne og på hans søsters barn Anne Mikkelsdatter, som han er værge for, hendes vegne.................. skifte imellem hr Mikkel Christensen og hans børn Else Mikkelsdatter Barbara Mikkelsdatter og Anne Mikkelsdatter om hvis arv dem kunne tilfalde efter deres salig mor Anne Pedersdatter, som ved døden var afgangen, og de har forligt hr Mikkel og hans børn, eftersom der var kommet en fremmed kvinde i boet, og da skulle de efter hans død beholde det bøndergods, som deres salig mor arvede efter hendes salig far hr Peder i Lovns. På den ene side opholder han sig i Testrup og på den anden side nævnes som Købmand i Viborg. Så spørgsmålet er, om der var to ved navn Christen Pedersen Høeg, eller om det i det hele taget er den rigtige Christen Høeg, man har fat i? Det synes der ikke at være beviser på. https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?topic=114423.0
Søns fødsel
3
Peder Pedersen Høeg
1608 (Alder 33)
Erhverv
Præst

Død 1624 (Alder 49)

Global unik identifikator: 53A0C240ECB9C54CE201A06500C9FF50
Post ID nummer: MH:IF2487
Født

Født på Læssøe af Bondefolk (deraf tilnavnet Læssøe. Det var hans kone der bragte navnet Høeg til bordet. Høeg må have haft højere social rang når børnene har arvet moderens navn istedet for faderens).

Ægteskab

Muligvis Peders kone nr. 2

Jeg har allerede for nuværende et par betragtninger. Da Peder fik embede i 1576, var han ikke gift. Han ville ikke gifte sig med formandens enke, hvorfor sognefolkene alligevel ikke ville kalde ham til embedet. Sagen endte på Frederik IIs bord.

Peder er dog formodentlig blevet gift kort tid efter, nu da han havde embede. Så kommer min bekymring: Hvis han har giftet sig med Karen Høg på dette tidlige tidspunkt, er det så ikke usædvanligt, at hun får børn så sent som i 1608 (Peder Pedersen Høegh, købmanden i Viborg). Måske endte striden om præsteenken alligevel med, at han giftede sig med hende, og Karen Høg er hustru nr. 2. Det ville vel forklare, at Peder fik børn 32 år efter han fik sit embede, en ung kone??

Kilde: https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?topic=37952.0

Note

Peder Pedersen Lessøe Fødselsdag: circa 1575 Fødselssted: Viborg, Midtjylland, Denmark Død død eft. 1625 - var her endnu 1619: »H. Peder y Louns«; † før 1634 Nærmeste familie:
Søn af Peder Jensen Høeg og Anna Pedersdatter Løvenbalk Husbond til nn Christensdatter og Karen Høeg Far til Peder Pedersen Høgh; Peder Pedersen Høeg; Christen Pedersen Høeg og Anne Pedersdatter Høeg, 3 D Beskæftigelse 1576 præst Louns-Alstrup

About Peder Pedersen Lessøe Høeg 3. 1576. Peder Pedersen Lessøe Høeg; Pr. (08. 19); ~ . . . Christensdtr.; F. C. Tøgersen i Viborg(?); M. Anne Simonsdtr.; see M. C. Wiborg i Gislum-T.; [var her endnu 1619: »H. Peder y Louns«; † før 1634].

KS 3:2 (1877-80), s. 203; 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105; Viborg Landstings Dombog A 15/7 1620 (f. 254); do. B 15/9 1641.

http://wiberg-net.dk/743-Louns.htm

På Det kongelige Bibliotek i håndskriftsamlingen (Ny kgl. Sml. 1192, kvart) findes en manuskript med titlen "Historiske efterretninger om præsterne og præstekaldene i Viborg stift".

Under Louns sogn hedder det følgende: "hr. Peder Pedersen Lessøe, fød paa Lessøe af Bondefolk, var tillige provst i herredet, havde til hustru Karen Høg af Wiborg".

Se dette forklarer en del: For det første er Peder ikke søn af lector theologiae ved Viborg domkirke Peder Jensen Høg og hustru Anne Pedersdatter (Løvenbalk), sådan som jeg tillige med en del slægtsbøger har ment.

For det andet, så giver det mening, at der, mig bekendt, ikke findes nogle samtidige kilder, der kalder ham andet end Peder Pedersen, med en enkelt undtagelse (rettertingsdommen fra 1606, hvor han homtales som "Peder Pedersen Lessøe"). Han underskrev sig ikke Høegh, fordi han ikke hed det.

For det tredje, så ligger det nu fast at børnene har taget navn efter moderens slægt. Hvilket ikke er usædvanligt, hvis den har en højere social status end faderens.

Nu denne Karen Høg fra Viborg, er der nogen der kender hende?

Jeg har allerede for nuværende et par betragtninger. Da Peder fik embede i 1576, var han ikke gift. Han ville ikke gifte sig med formandens enke, hvorfor sognefolkene alligevel ikke ville kalde ham til embedet. Sagen endte på Frederik IIs bord.

Peder er dog formodentlig blevet gift kort tid efter, nu da han havde embede. Så kommer min bekymring: Hvis han har giftet sig med Karen Høg på dette tidlige tidspunkt, er det så ikke usædvanligt, at hun får børn så sent som i 1608 (Peder Pedersen Høegh, købmanden i Viborg). Måske endte striden om præsteenken alligevel med, at han giftede sig med hende, og Karen Høg er hustru nr. 2. Det ville vel forklare, at Peder fik børn 32 år efter han fik sit embede, en ung kone??

Kilde: https://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?topic=37952.0

Note

Hos Wiberg hedder det følgende: Peder Pedersen Lessøe Høeg; Pr. (08. 19); ~ . . . Christensdtr.; F. C. Tøgersen i Viborg(?); M. Anne Simonsdtr.; see M. C. Wiborg i Gislum-T.; [var her endnu 1619: »H. Peder y Louns«; † før 1634].

Som vi nu ved, er det ikke Peder Pedersen Læssøe, der hedder Høeg, men hans hustru Karen. Til gengæld står der Christensdatter, så enten hed hun Karen Christensdatter Høeg – eller også var han gift med en anden for inden.

ErhvervLouns KirkeLouns Kirke
Filformat: image/jpeg
Billeddimensioner: 1.024 × 576 pixler
Filstørrelse: 89 KB
Type: Foto