Peder Pedersen HøegAlder: 7216081680

Navn
Peder Pedersen Høeg
Fornavne
Peder Pedersen
Efternavn
Høeg
Født 21. august 1608 33
ÆgteskabAnna NielsdatterVis familie

Global unik identifikator: 53A0C16A2F2CB54C2201A06500C9FF50
Post ID nummer: MH:FF306
Fars dødPeder "Peder Pedersen Læssøe" Pedersen
1624 (Alder 15)
Søsters dødsfaldAnne Pedersdatter
1640 (Alder 31)

Søns fødsel
1
Niels Pedersen Høeg
1652 (Alder 43)

Hustrus dødsfaldAnna Nielsdatter
27. september 1663 (Alder 55)
Global unik identifikator: 53A0C18F93A5154C7201A06500C9FF50
Post ID nummer: MH:IF2485
Erhverv
Købmand

Global unik identifikator: 53A0C17DA992454C5201A06500C9FF50
Post ID nummer: MH:IF2483
Move 1670 (Alder 61)
Delt note: I midten af 1670erne flyttede også en anden af byens købmænd, Peder Pedersen Høeg, der bl.a. havde leveret tømmer til Hald, bort fra byen, men også dette havde sine grunde, idet han havde overtaget forpagtningen af Handbjerg Hovgaard i Lundenæs Amt
Død december 1680 (Alder 72)
Global unik identifikator: 53A0C16A2E71454BF201A06500C9FF50
Post ID nummer: MH:IF2482
Note: I Viborg Gråbrødre Kirke befandt sig et epitaphium for Peder og hans kone Anne, der døde tidligere. …
Begravelse 3. januar 1681 (33 dage efter dødsfald)
Global unik identifikator: 53A1CF17436955553201A06500C9FF50
Post ID nummer: MH:IF2517
Familie med forældre - Vis familie
far
mor
 
Ægteskab:
storebror
4 år
-4 år
storesøster
Familie med Anna Nielsdatter - Vis familie
hustru
 
Ægteskab:
søn

Move

I midten af 1670erne flyttede også en anden af byens købmænd, Peder Pedersen Høeg, der bl.a. havde leveret tømmer til Hald, bort fra byen, men også dette havde sine grunde, idet han havde overtaget forpagtningen af Handbjerg Hovgaard i Lundenæs Amt

Død

I Viborg Gråbrødre Kirke befandt sig et epitaphium for Peder og hans kone Anne, der døde tidligere. Sognepræsten, Christen Eriksen,i Sortebrødre Kirke eller Søndersogn også i Viborg har i midlertid afskrevet teksten af bl.a. dette epitaphium i sit store værk om Viborg. Værket findes idag på Det kongelige Bibliotek. Der står følgende:

Her under hviler den ærlige, højagtbare og velfornemme mand Peder Pedersen Høeg, født i Louns Præstegaard Anno 1608, den 21. August, døde 1680, med sin kære Hustru, ærlig dydrige Matrone Anna Nielsdatter, født i Viborg 1623, den 19. Februar, døde 1663, den 27. Sep-

tember, avled i deres Ægteskab 7 Sønner og 5 Døtre. Gud forlene dem en glædelig Opstandelse paa Dommedag

Note

Broderen Peder Pedersen Høeg er følge en ligsten født i Louns præstegård. Peder Pedersen Høeg er nok den Peder Pedersen Høeg, som Thomas Christensen Høeg er sagfører for. Om brødrenes forældre har Allan Søgaard Andreasen i Det kongelige Bibliotekshåndskriftsamlingen fundet et manuskript med titlen "Historiske efterretninger om præsterne og præstekaldene i Viborg stift". Under Louns sogn hedder det følgende:

"hr. Peder Pedersen Lessøe, fød paa Lessøe af Bondefolk, var tillige provst i herredet, havde til hustru Karen Høg af Wiborg".

Det vil sige at efterkommerne har taget moderens navn, hvilket normalt betyder, at hendes sociale status var højere end faderens.

Note

Viborg Ildstedsskat af 1677:

  • Peder Pedersen Høg: 5.
Note

http://web.archive.org/web/20130407053908/http://www.sorenbogh.dk/vmt1672.php

Kopskatemandtal, Viborg 1672:

  • 42 Maren Madsdtr. udi Peder Høgs hus 52 år Dorthe Madsdtr. 50 år

  • 45 Peder Høgs gård hans søn, som går i skole 17 år

  • 389 Else Pedersdtr., sl. jomfru Mette Høegs pige pige 16 år

Note

http://web.archive.org/web/20130407064208/http://www.sorenbogh.dk/vtxt1682.php#MogensVest

Grundtakst, Viborg 1682:

Sct. Mogens Gade østre side: borgm. Jacob Andersens gård, som stå i bygning og tilforn tilhørte sl. Niels Rolandsen, 133 rdl. borgm. Frands Berings gård [do] med kåljord og 2 stykker kornjord, det ene tilforhandlet af sl. Christen Høgs arvinger, det andet af byen, 266 rdl. sl. Thomas Høgs gård tilhørende Christen Teglbrænder, 53 rdl. en øde plads mellem sl. Thomas Høgs og sl. Anders Gefreiters, vides ej hvem den tilhører, 2 rdl. sl. Anders Gefreiters arvingers ejendom, ubeboet, 33 rdl. sl. Jens Christensen Berings gård med en bod, som tilhører børnehuset, 74 rdl. Laurids Berings gård med øde boders grunde til Rosenstræde, 186 rdl. sl. Christen Jacobsens gård, 66 rdl. sl. Jesper Pedersen i Haugård i Vendsyssels gård [hr. Jacob Ullits], 133 rdl. Thage Høgs gård [Anders Christensen herredsfoged i Nørlyng hrd.], 133 rdl. sl. Mads Guldsmeds hus [hans enke], 30 rdl. Jens Villadsens gård [do], 120 rdl. hus som Niels Urbansen tilhørte, tilforn Jens Foulambs, 13 rdl. Morten Peitersen iboer næst ved sl. Peder Høgs gård, 20 rdl. Erik Nielsen en gårdsrum, som ligger ved Niels Urbansens og Morten Peitersens boder, grunden, 2 rdl. sl. Peder Høgs arvingers gård med tvende boder og have, 233 rdl. Hans Hansen Kandestøbers ejendom ved Gråbrødre kirke, 40 rdl. Peder Knudsens gård [do] med et øde afbrændt ejendom, tilforn Peder Jensen Bering tilhørte, 200 rdl.

borgm. Frands Berings Gyde: sl. Peder Høgs arvingers 4 boder, hvoraf en del er ubeboet, 20 rdl.

Uden Sct. Mogens Port østre side: borgm. Frands Berings 3 øde pladser, som har tilhørt sl. major Anders Lauridsen og Christen Jacobsen rådmand, grunden, 3 rdl. Kjeld Bøgs 2 gl. boder øde og ubeboet moxen forfalden, 5 rdl. et stykke kåljord tilhørende sl. Peder Høgs arvinger, grunden, 1 rdl. en part af Christen Høgs gård tilhørende sl. Søren Steenses arvinger, 8 rdl. den anden part af sl. Christen Høgs gård udlagt til hans kreditorer, 10 rdl. sl. Peder Hvasses ejendom [enken], 66 rdl. sl. Anders Jensen i Ejstrups arvingers trende boder [Christen Byrialsen og Knud Hjulmand], 26 rdl. Christen Mouridsen Graaes forfaldne bod, ubeboet, 6 rdl. Niels Murmesters ejendom [do], 26 rdl.

Nedergade: sl. Bertel Jensens arvingers hus med have ved søen, 33 rdl. Hans Jørgen Majoners hus med have og øde byggeplads [Niels Hammer], 80 rdl. sl. Iver Pinds øde bygning og have, 40 rdl. Sten Bildes gård med have [Frederik Trompeter], 174 rdl. hr. Peder i Nørholms hus med have sl. Christen Svendsen tilforn tilhørende [Christen Hansen Koch], 86 rdl. sl. Peder Høgs arvingers 7 boder [fattigfolk], 54 rdl. sl. Peder Høgs arvingers bod ned til søen, 40 rdl. Salomon Gerbers 9 boder [fattigfolk], 90 rdl. Johanne Sidenborgs 6 boder, 54 rdl. Morten Gullands enkes hus og have [do], 26 rdl. et hus på Hospitalsgrund [Jens Krarup], 10 rdl. grunden som huset er bygget på, 2 rdl. nok et hus derhos på hans egen grund, 10 rdl. nok et liden stykke kåljord tilhørende hospitalet, 0 rdl. Jens Pedersen Loldrups gård [do], 46 rdl. Erik Nielsens hus med tilliggende have i Søgyden, 20 rdl. Salomon Gerbers toft, hus og have i Søgyden og et stykke havejord farverens hus stod på, 74 rdl. Henrik Krebses 3 boder [ingen], 14 rdl.