Thomas Christensen HøegAge: 4516301675

Name
Thomas Christensen Høeg
Given names
Thomas
Surname
Christensen Høeg
Birth 1630 25

MarriageSophia Amalia View family
yes

Birth of a daughter
#1
Karen Thomasdatter Høeg
1657 (Age 27)
Note: Sekundær kilde. Har ikke kunnet bekræftes
Death 1675 (Age 45)
Family with parents - View family
father
brother
Family with Sophia Amalia - View family
wife
 
Marriage:
daughter

Note

http://web.archive.org/web/20130407053908/http://www.sorenbogh.dk/vmt1672.php

Kopskattemandtal, Viborg 1672:

  • 62 Thomas Christensen Høg og hustru barn 21 år barn 12 år barn 10 år barn 9 år barn 7 år barn 2 år tjenestekarl 20 år tjenestepige 22 år
Note

https://www.geni.com/people/Thomas-Christensen-H%C3%B8eg/6000000000299917808

Thomas Christensen Høeg er født omk. 1630, ant. i Viborg. Han blev begravet 16. sept. 1675 i Graabrødre sogn, Viborg.

Thomas Christensen Høeg var skrædder i Viborg, hvor han tillige flere gange nævnes som prokurator, en slags sagfører. Han har saaledes baade kunne læse og skrive og maa have været temmelig velbevandret i lovgivningen. I 1660 ses han ifølge Viborg Graabrødre kirkeregnskab at have betalt 1 1/2 mk. og 2 alb. til kirken. I 1663 betalte han 2 mk. 1 sk., og da man i 1664 indsamlede penge til et nyt orgel til kirken, gav han 2 slettedaler til formaalet. I 1665 betalte han blot 1 sk. til kirken.

I værket Danske Prokuratorer nævnes Thomas Christensen Høeg som prokurator i Viborg i 1668, da han af superintendenten i Viborg Stift, fik han fuldmagt til at tale dennes sag for herreds- og landsting (Viborg Bispestols Dokumenter, 6te Pakke, Nr. 28 ff.).

Den 25. februar 1673 optraadte han i sin egenskab af prokurator i raadstueretten paa Claus Iversen i Københavns vegne angaaende inddrivelse af nogle landgildeydelser hos nogle bønder i Tyrsting herred, og samme aar opførtes han i Viborg takst paa næring og brug under skrædderlauget med en aarlig afgift til magistraten paa 3/4 sk.

Den 4. maj 1674 paabegyndtes en længere varende retssag mellem hr. Hans Poulsen Grum og Thomas Christensen Høeg. Af sagen fremgaar det, at Thomas Christensen Høeg allerede i aaret 1658 i forbindelse med skiftet efter biskop Frands Nielsen Rosenberg i Viborg af enkens broder præsten Hans Poulsen Grum i Vindblæs havde faaet fuldmagt til at indkassere bispedømmets indtægter af en lang række gaarde i Rinds herred og benificerede tiendeindtægter af samme herreds sognekald.

Præsten Hans Poulsen Grum anklagede nu Thomas Christensen Høeg for ikke paa noget som helst tidspunkt at have afregnet, hvad han igennem mere end 20 aar have opkrævet, et beløb paa ialt mere end 400 rdlr.

Den 11. januar 1675 begyndte derpaa en sag i raadstueretten, hvor podemester Anders Christensen Brun paa sin hustrus vegne rejste en sag mod Thomas Christensen Høegs tjenestepige Ane Jensdatter og mod Thomas Christensen Høegs svigersøn Jens Hansen Tønders tjenestedreng Laurits Nielsen, idet disse gik rundt i byen og tale ondt om podemesterens kone og brugte skældsord om hende. Øjensynligt drejede det sig om en samtale, som de to havde overværet mellem Thomas Christensen Høeg og Anders Christensen Bruns hustru.

Efter at Thomas Christensen er død, bliver hans enke i 1677 pålignet at skulle betale Ildskat.(http://home8.inet.tele.dk/sboegh/vild1677.htm)

Viborg ildstedsskat 1677 Thomas Høgs enke 2

I 1682 er Thomas Christensen Høegs gård i Viborg blevet overtaget af svigersønnen Christen Teglbrænder, der er gift med datteren Karen Thomasdatter Høeg.

Viborg grundtakst 1682 sl. Thomas Høgs gård tilhørende Christen Teglbrænder, 53 rdl. en øde plads mellem sl. Thomas Høgs og sl. Anders Gefreiters, vides ej hvem den tilhører, 2 rdl.

Det har ikke været muligt, at finde forældrene til Thomas Christensen Høeg med sikkerhed. En mulighed er, at hans far er Christen Pedersen Høeg. Han er født ca. 1605 i Lovns Præstegaard, og han levede endnu 1673 i Viborg. I Viborg takst paa næring og brug fra 1673 ses Christen Pedersen Høeg opført under købmandslauget i Graabrødre sogn. I kirkens regnskabsbøger nævnes han i aarene fra 1634 til 1665 i forbindelse med en betaling af stole-stadepenge, en afgift for brug af et bestemt stolestade i kirken. [Kilde: Thuesen-Buur fra Snejbjerg sogn om Anne Cathrine Thuesdatter (Buur) født 1810 hendes forfædre og efterkommere" (Nordisk Slægtsforskning Aps Skals, 1996)]

Det vides ikke med bestemhed, hvor mange børn Thomas Christensen Høeg og hans hustru havde ud over her nævnte Karen Thomasdatter Høegh.

Kilde: "Hans Christensen Bloch og hans Aner" ved Jens Aaberg 2009.

Note

http://web.archive.org/web/20130407064208/http://www.sorenbogh.dk/vtxt1682.php#MogensVest

Grundtakst, Viborg 1682:

Sct. Mogens Gade østre side: borgm. Jacob Andersens gård, som stå i bygning og tilforn tilhørte sl. Niels Rolandsen, 133 rdl. borgm. Frands Berings gård [do] med kåljord og 2 stykker kornjord, det ene tilforhandlet af sl. Christen Høgs arvinger, det andet af byen, 266 rdl. sl. Thomas Høgs gård tilhørende Christen Teglbrænder, 53 rdl. en øde plads mellem sl. Thomas Høgs og sl. Anders Gefreiters, vides ej hvem den tilhører, 2 rdl. sl. Anders Gefreiters arvingers ejendom, ubeboet, 33 rdl. sl. Jens Christensen Berings gård med en bod, som tilhører børnehuset, 74 rdl. Laurids Berings gård med øde boders grunde til Rosenstræde, 186 rdl. sl. Christen Jacobsens gård, 66 rdl. sl. Jesper Pedersen i Haugård i Vendsyssels gård [hr. Jacob Ullits], 133 rdl. Thage Høgs gård [Anders Christensen herredsfoged i Nørlyng hrd.], 133 rdl. sl. Mads Guldsmeds hus [hans enke], 30 rdl. Jens Villadsens gård [do], 120 rdl. hus som Niels Urbansen tilhørte, tilforn Jens Foulambs, 13 rdl. Morten Peitersen iboer næst ved sl. Peder Høgs gård, 20 rdl. Erik Nielsen en gårdsrum, som ligger ved Niels Urbansens og Morten Peitersens boder, grunden, 2 rdl. sl. Peder Høgs arvingers gård med tvende boder og have, 233 rdl. Hans Hansen Kandestøbers ejendom ved Gråbrødre kirke, 40 rdl. Peder Knudsens gård [do] med et øde afbrændt ejendom, tilforn Peder Jensen Bering tilhørte, 200 rdl.