Staffe

Statistics — Staffe

This family tree was last updated on January 26, 2024.

Individuals
Males
227
47.5%
Females
251
52.5%
Total surnames
Families
Sources
Media objects
Repositories
Total events
1,228
Total users
40
Earliest birth year
1622
Latest birth year
2015
This information is private and cannot be shown.
Average age at death
54
Males: 55   Females: 54
Average number of children per family
2.57
News
June 11, 2017 - 8:56:54 p.m.

Staffe-slægten er nu forbundet med præsteslægten Steenberg fra Fyn.

gautier.dk kan læses:

"Der findes i Danmark flere slægter ved navn Steenberg. To af dem er kendt som præsteslægter, nemlig den her omtalte og en slægt fra Himmerland. 
"Min" familie Steenberg stammer fra Fyn, hvor der i kirkebogen fra Bogense i 1697 er indført begravelsen af en Jacob Nicolai Steenberg, der døde i sit 81. år. Han betegnes i skiftet fra 1698 som "Hs. kongl. Mayst.'s Bogholder". Denne titel kendes ikke fra andre steder, men man formoder, at han var ansat ved et af kronens godser. Hans datter Elsebet var gift med sognepræst Thiis Oufvesen (eller Ovesen) i Viby på HIndsholm. Deres børn tog navnet Steenberg efter deres morfar Jacob Nicolai.

I efterslægten var der mange præster og andre veluddannede folk som f. eks. apotekere. En af de kendte fra nyere tid var min mormors far, civilingeniør Niels George Steenberg (1839-1915), der blev professor i teknisk kemi ved den daværende Polyteknisk Læreanstalt, i dag Danmarks Tekniske Universitet. Han var også i en periode formand for Dansk Ingeniørforening.

For denne slægt er der udarbejdet flere stamtavler. I 1942 udkom en stamtavle udarbejdet af Amalie Fibiger og med slægtstavler udarbejdet af civilingeniør Frederik C. Steenberg. Amalie Fibiger har i øvrigt også udsendt en stamtavle over slægten Steenberg fra Himmerland.

I 1983 udsendte min mors fætter, civilingeniør og underdirektør i Kampsax Odd Schack Steenberg en lille bog om sin farfar Niels G. Steenbergs slægt. Bogen omtaler de kendte aner for bå Niels G. Steenberg og hans hustru Anna Dorothea Holten samt efterkommerne af Niels G. Steenberg.

Odd Steenberg har i det hele taget været en flittig genealog og udført et stort arbejde for at udforske slægten. Han døde den 16. maj 2008. Til minde om ham offentliggøres her en stamtavle over slægten Steenberg, bygget på hans og Amalie Fibigers arbejder."

July 16, 2014 - 4:22:37 p.m.

Staffe-slægten er nu forbundet med Schmidt-slægten, med oprindelse i Grene ved Billund.

Læs mere om denne slægtsgren her

Favorites
Slide show

On this day
No events for living individuals exist for today.